Het gastvrije Albion Hotel in Ieper opende in mei 2000 en telt op dit ogenblik 23 kamers. Met het oog op de verwachte grote belangstelling voor de herdenking van het begin van Wereldoorlog I (in 2014 precies 100 jaar geleden), wordt het hotel binnenkort uitgebreid met nog 9 kamers. De vernieuwing ging ook gepaard met een renovatie en een investering in meer digitaal comfort voor de gasten. Voor dit laatste deed het management van het hotel beroep op Coriotech.

CORIOTECH DOET HET GANSE PROJECTMANAGEMENT INZAKE HET DIGITAAL COMFORT VAN A TOT Z.

Het Albion Hotel ligt in de St.-Jacobsstraat in hartje Ieper, dichtbij de Grote Markt en op 200 meter van de beroemde Menenpoort. Het is een gastvrije pleisterplaats die de gasten ontvangt in een warm en gezellig kader dat een thuisgevoel creëert.Twee jaar ge- leden kon het hotel een deel van de gewezen muziekacademie in de D’Hondstraat aankopen. Aangezien dit pand gedeeltelijk grenst aan het hotel, geeft dit extra uitbreidingsmogelijkheden. Niet alleen werd de parkeergelegenheid vergroot, maar kwam er ook ruimte voor extra kamers en ruimtes om kleine groepen te ont- vangen. Het management maakte van de geplande werkzaam- heden gebruik om te renoveren en te investeren in nieuwe technologie.

“We mikken met ons hotel op een mix van klanten”, zegt Christiane Praet, zaakvoerster van het Albion Hotel.“Enerzijds zakenlui, maar ook toeristen die de slagvelden en de musea van de ‘Groote Oor- log’ komen opzoeken. Wij krijgen vooral Engelstaligen van het Commonwealth over de vloer: Britten, maar ook Canadezen, Aus- traliërs en Nieuw-Zeelanders. De klanten zijn wel kritischer gewor- den. Ze willen niet alleen Ieper en omgeving bezoeken, maar ook verbonden blijven met het thuisfront. Moderne technologie is niet meer uit de hotelkamer weg te denken.”

WIFI

Eind vorig jaar werd door Coriotech in gans het hotel draadloos netwerk aangelegd. De ICT-specialist installeerde een performant netwerk, waarbij laptops, ipads, tablets en smartphones overal op een beveiligde en gemakkelijke manier toegang krijgen tot het in- ternet. Deze service wordt in het Albion hotel gratis aangeboden, zowel in de publieke ruimtes als op de kamers.

Digitale televisie via satelliet

In april plaatste Coriotech in de kamers digitale televisie via satel- liet en nieuwe tv-toestellen (waarmee je ook toegang kunt krijgen tot het internet). Christiane Praet legt uit waarom het hotel over- ging tot deze vernieuwing.”We hebben zoals gezegd veel klanten uit Engelstalige gebieden. Met de digitale televisie kunnen we die gasten nu een zenderaanbod op maat aanbieden. De door Co- riotech geïnstalleerde digitale televisie is bovendien voor ons ook gevoelig goedkoper aangezien we nu veel minder abonnements- geld moeten betalen.

Project management

Het hotel Albion deed vroeger al beroep op Coriotech. Christiane Praet:“Ik wist uit ervaring dat Coriotech een betrouwbare ICT-part- ner is die een uitstekende service koppelt aan een correcte prijs. Daarom moesten we niet lang nadenken om opnieuw met hun in zee te gaan. Je kan ook het ganse project zonder problemen aan de firma overlaten. Coriotech doet het ganse projectma- nagement inzake digitaal comfort van A tot Z. De firma denkt na over de mogelijkheden, onderhandelt met leveranciers, installeert alles en volgt alles op.”

Supportcontract

De uitbaatster van Hotel Albion is ook vol lof over het Supportcon- tract.“Coriotech is een bedrijf waar je nog persoonlijk contact hebt met de manager en de technici.Als er problemen opduiken, treden ze onmiddellijk op. Coriotech kan ook van op afstand in- bellen op het IT systeem om in te grijpen. Ons hotel is dus zeker op technologisch vlak gewapend voor de toekomst. Laat die herden- king van 100 jaar Wereldoorlog I maar komen”, lacht uitbaatster Christiane Praet.

Gaan we samenwerken? Boek een vrijblijvend gesprek