Privacybeleid

Bij Coriotech staan we in voor uw privacy bij het verwerken van de door u toegestane gegevens. Wij werken uitsluitend met gegevens die zinvol zijn voor het optimaliseren van uw eigen digitale en fysieke beleving. Wij delen nooit uw gegevens voor commerciële doeleinden buiten Coriotech.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de dienstverlening van Coriotech. Toch nog vragen over ons beleid? Wij helpen u graag verder via ons contactformulier.

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het bevorderen van uw ervaringen met Coriotech. Dit betekent dat we enkel gegevens verzamelen die ons helpen om een beter contactpunt te zijn voor u. Deze zullen ook niet gedeeld worden met derden tenzij het ons wettelijk, fiscaal of strafrechtelijk wordt opgelegd.

Waarom verzamelen wij Cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. De cookies die ‘noodzakelijk’ zijn, worden opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. U hebt ook de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. Maar het uitschakelen van sommige van deze cookies kan uw browse-ervaring beïnvloeden.

Welke cookies verzamelen we en waarom?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website. Deze cookies zijn altijd anoniem.

Functionele cookies

Functionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten zoals het delen van de inhoud van de website op socialmediaplatforms en het verzamelen van feedback.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren. Dit bevordert de gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over het aantal bezoekers, het bounce-percentage, de verkeersbron enz.

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om advertenties op maat aan te bieden.

Wie verwerkt uw gegevens?

Coriotech is de enige partij die uw gegevens verwerkt:

Coriotech NV
BE 0478.238.308
Boutersemdreef 30A, 2240 Zandhoven

info@coriotech.be
+32 3 658 99 29

De GDPR-wetgeving wijst ons aan als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit betekent dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen ze worden verzameld, maar ook waarom we dat doen.

Wie helpt ons?

Al onze data houden we strikt binnen onze eigen organisatie. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in samenwerking met marketingbureaus of onze website designer.
Daarnaast gebruiken we enkele plug-ins die soms ook gegevens verwerken. Maar wees gerust: we gebruiken alleen plug-ins die expliciet voldoen aan de regels rond GDPR. Een opsomming: Google Analytics, Google Search Console, Mailchimp-integratie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren de gegevens die we verzamelen voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.

Wat kunt u doen? Wat zijn uw rechten?

 1. Recht op inzage
  Uw gegevens blijven uiteraard van u. Daarom kunt u ons altijd vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van u hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoelang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. U zult exact weten hoe we uw gegevens beoordelen en wat ermee gebeurt. Stuur uw vraag tot inzage naar info@coriotech.be en we sturen u binnen één maand na de vraag alles wat we hebben.
 2. Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens
  U kunt uw gegevens altijd laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u verhuist of een nieuw e-mailadres hebt. Als u gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, kunt u een vraag sturen naar info@coriotech.be.
  Sommige gegevens kunnen helaas niet zomaar verwijderd worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten uw pakje nog leveren) moeten bijhouden.
  Uiteraard worden gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden zijn geweest, zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.
 3. Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking
  Hebt u een vraag tot wissen ingediend? Wilt u de gegevens op hun juistheid controleren? Denkt u dat de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt? Hebt u uw gegevens nodig voor een rechtsvordering? In al deze gevallen kunt u een beperking van de verwerking vragen. Stuur uw vraag naar info@coriotech.be en dan beperken we binnen de maand de verwerking.Wilt u niet dat we uw gegevens verwerken?
  Maak dan bezwaar via info@coriotech.be en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen één maand na de aanvraag) met het verwerken van uw gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten uw pakje nog leveren) moeten bijhouden.
 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U hebt het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Zo kunt u de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.
 5. Recht op intrekken van de toestemming
  Uw toestemming kan altijd ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we enkel met uw toestemming verkregen hebben. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten uw pakje nog leveren) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.
 6. Klachten
  Klachten over de verwerking van uw gegevens moeten worden gemeld bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .